De behandeling

Voor aanvang van de massage vindt er een intake gesprek plaats.
Daarop volgend een passende massage van ongeveer een uur.
De massage wordt uitgevoerd op een comfortabele mat op de grond.

Doordat de Shiatsu massage door de kleding heen wordt gegeven, kunt u uw kleding aan houden. Let daarbij wel op dat u makkelijk zittende kleding draagt.

Het is een massage waarbij op een ontspannen manier en met gebruik van het natuurlijke lichaamsgewicht druk wordt uitgeoefend op specifieke punten op het lichaam.

De druk wordt meestal met de handpalm en duim gegeven, maar kan ook met elleboog, knie of voet gegeven worden. Ook rotaties en strekkingen kunnen voorkomen in een behandeling.

De essentie van Shiatsu zit niet alleen in diagnose en behandeling met de handen, maar in de warmte van de aanraking.

Als de houding van de Shiatsu-gever zowel voorzichtig als zorgzaam is en de houding van de ontvanger open en ontvankelijk, zal de ervaring beiden ten goede komen.